Mizah

Siz Hangi Paris’te Okudunuz? (Yolpalas Cinayeti)

Halide Edib Adıvar’ın “Yolpalas Cinayeti” adlı romanı 1900’lerin başlarında Şişli’de lüks bir apartman dairesinde yaşanan bir cinayeti anlatmaktadır. Yazar o dönemin Karagümrük gibi fakir semtlerini de ele alarak bize o dönemde ortaya çıkmaya başlayan Batılılaşma hareketlerini, zengin-fakir ayrımını, köylü-kentli ilişkisini de açık bir dille gözler önüne serer. Tam tarih verilmemekle beraber yazarın 2.Meşrutiyet’e hazırlık ya da 2.Meşrutiyet sonrasını anlattığı romanda hissedilmektedir. (daha&helliip;)

Amerika’daki Mizah Anlayışı ve Gülünecek Hâlimize Gülemeyen Bizler

Mizah anlayışımızın ülkemizde ne kadar farklı olduğunu, Family Guy’da izlediğim bu bölümden sonra bir kez daha gördüm. Elbette kültürel, geleneksel farklılıkların bunda etkisi büyük. Aynısı bizde olsaydı, sanırım çekemez, katlanamaz, sansür koyar, yayından kaldırır, Taksim’de yürürdük. Amerikalılar için de şunu söyler geçerdik: “Adamlar geniş abi!” (daha&helliip;)

Mizah Nedir?

Mizah, hayatın komik ve güldürücü yönünü ortaya çıkaran sanattır. İnsanı gülmeye sevk eden resim, karikatür, konuşma ve yazı sanatıdır. Mizah eserleri sadece şaka, güldürme maksadıyla söylenip, yazılıp çizildiği gibi belli fikirleri ifade etmek için de ortaya konabilir. Türk mizah ustalarından Rıfat Ilgaz mizah için şöyle der: (daha&helliip;)