Mustafa Kemal Atatürk

Muasır Medeniyet Fenerleri

Günümüzde ulus bilincini taşıyan toplumların yegâne arzusu, küreselleşmiş dünya düzeninde tutunabilmek ve aldıkları payı arttırabilmektir. Bu artırım ve tutunma isteği kültür, sanat, siyaset, bilim, edebiyat vb. alanlarda üstün olmayı gerekli kılar. (daha&helliip;)

Çoklu Beyin

Hatırladığım kadarıyla hiç Büyük Patron tanımadım. Ama ben ticaretin farklı bir beyine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Her kafalı insanın Büyük Patron olamayacağını düşünüyorum. Mesela Balzac geri ya da orta zekâlı bir insan mıydı? Tabii ki değil ama Balzac’ın ticarette iflas ettiğini, hayatı boyunca para sıkıntısı çektiğini biliyoruz. (daha&helliip;)

Dindar Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve siyasi kişiliğinin yanı sıra, ahlakı ve İslam dinine verdiği önemle de Müslüman Türk Milleti önünde güzel bir örnek olmuştur. Ancak bazı materyalist çevrelerce Atamızın dine olan yakınlığı çarpıtılmış ve tam tersi, din karşıtı olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Hatta bu çevreler öyle ileri gitmişlerdir ki, Atatürkçü bir kişinin asla dindar olamayacağı gibi çarpık bir mantığı topluma yıllarca telkin etmişlerdir. Aslında kendi ateist fikirlerini meşrulaştırmak için bunu Atatürk’e mal ederek taraflar oluşturmaya çalışmış ve Atamızın çok önem verdiği milli birliği yıllarca zedelemişlerdir. (daha&helliip;)