Türkiye

Araştırma – Geliştirme

Çok kullandığımız bir tabir Araştırma-Geliştirme ya da kısaca Ar-Ge. Yeni ve bilinmeyen bir konu olmayan, hatta artık merak uyandırmaktan da biraz uzak bir faaliyet Ar-Ge. Biz yine de Ar-Ge ne demektir, kabaca bir kez daha gözden geçirelim. Kendi içinde süreçlerin ilerleyiş şekli ve bünyesinde yürütüldüğü şirket yapılarına göre farklılıklar göstermesiyle beraber Ar-Ge, en basit tanımıyla kullanılan ürünlerin ortaya çıkışını sağlayan süreçlerin toplamı olarak özetlenebilir. Ar-Ge pahalı, zahmetli ve uzun bir süreç olabilir fakat Ar-Ge olmadan üretim, üretimin sonucu olan gelişim, ilerleme ve büyüme düşünülemez. (daha&helliip;)